Özel Oturum 1.Oturum 2.Oturum 3.Oturum 4.Oturum 5.Oturum
Türkİye’de Yabancı Dİl Eğİtİmİ ve Avrupa’dakİ Uygulamalar: Gelİşmeler ve Önerİler Konferansı
28-29 Hazİran 2021
Online Kayıt

Değerli Eğitimciler,

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olarak evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurup kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla görev alanımız dâhilinde eğitimin her alan ve düzeyinde araştırma ve inceleme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası eğitim paydaşlarının görüş ve fikirlerinin paylaşılıp değerlendirilebileceği imkân ve ortamların oluşturulmasına da yönetim yaklaşımı çerçevesinde önem vermekteyiz.

Uluslararası iletişim ve etkileşimin nicel ve nitel anlamda hızla gelişmesi, bir iletişim ve etkileşim aracı olarak dillerin ve yabancı dil öğretiminin önemini her geçen gün daha çok vurgulamaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olarak eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi yabancı dil öğrenimi ve öğretimi de üzerinde önemle durduğumuz konulardan biridir. Bu alandaki çalışmalarımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında fonlanan “Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi (YADEG)” isimli projemiz kapsamında devam etmektedir. Bu çerçevede, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan “Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi ve Avrupa’daki Uygulamalar: Gelişmeler ve Öneriler” konferansımıza sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Konferansta hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden yabancı dil eğitimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler davetli konuşmacı olarak İngilizce ve Türkçe sunumlar yapacaktır. Söz konusu projenin faaliyet alanlarını da kapsayan tartışmaların ve sunumların gerçekleştirileceği konferansta, yabancı dil eğitimine yönelik Türkiye ve Avrupa’daki uygulamalar, gelişmeler ve öneriler yabancı dil öğretmenleri ile paylaşılacaktır. Konferansımızın tüm katılımcılar başta olmak üzere eğitim ve bilim dünyasına faydalı bir buluşma olmasını temenni ediyoruz.

Tüm davetli konuşmacı, destekleyici ve katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyor, konferansımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

Konferans Düzenleme Kurulu